Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   

Oddziały

Name Phone
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 32/ 368-20-26 32/ 368-23-41
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 32/ 368-25-31 32/ 368-25-34
Oddział Chirurgii Naczyń 32/ 368-25-81
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego 32/ 368-21-41 32/ 368-25-41
Oddział Chirurgii, Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 32/ 368-25-21
Odział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii 32/ 368-26-01
Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego 32/ 368-26-03
Oddział Chirurgii Szczękowej 32/ 368-26-71
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 32/ 368-26-71
Oddział Nefrologii 32/ 368-25-91
Oddział Neurologii 32/ 368-25-61
Oddział Udarowy 32/ 368-20-51
Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny 32/ 368-25-51
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym 32/ 368-25-71
Oddział Rehabilitacji Medycznej 32/ 368-25-01
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 32/ 368-25-01
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej 32/ 368-25-11
Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/ Pododdział Mukowiscydozy 32/ 368-21-81
Oddział Kardiologii Ogólnej / Intensywnej Opieki Kardiologicznej 32/ 368-20-61
Oddział Reumatologii 32/368-26-91
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły