Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Certyfikat akredytacyjny

Akredytacja jest formą oceny zewnętrznej pracy szpitali. Fakt posiadania przez Szpital certyfikatu akredytacyjnego jest poświadczeniem stosowanych w placówce wysokich standardów, wpływających przede wszystkim na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent w akredytowanej placówce powinien czuć się bezpiecznie, dzięki fachowemu i profesjonalnemu postępowaniu personelu medycznego. Należy podkreślić, że szpitale akredytowane wpisują się w politykę projakościową NFZ.

Aby uzyskać certyfikat, cały Szpital  musiał podjąć olbrzymi wysiłek poprzez systematyczne wdrażanie standardów określonych w „Przewodniku po akredytacji”.  Komitet ds. Jakości, zespoły powołane do wdrażania standardów, stale zespoły zadaniowe, Obszar Polityki Jakości, Kadra Kierownicza oraz wszyscy pracownicy Szpitala, zapracowali na ten sukces, przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu Dyrekcji WSS5.

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły