Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

p.o. Ordynator/Kierownik: dr. hab. n. med. Lech Krawczyk
p.o. Pielęgniarki Oddziałowe
: Małgorzata Kwaśniak (Anestezjologia), Helena Sputo (Intensywna Terapia)

Profil leczenia:

 • znieczulenia do wszystkich typów zabiegów, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, wykonywanych zarówno w oddziałach zabiegowych, jak i niezabiegowych;
 • intensywna terapia chorych w stanach zagrożenia życia;
 • konsultacje chorych w ramach kwalifikacji przedoperacyjnych do znieczulenia i leczenia operacyjnego;
 • pooperacyjny nadzór nad chorymi bezpośrednio po przebytych znieczuleniach;
 • doraźne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • uśmierzanie bólu ostrego i przewlekłego.

Diagnostyka:

 • procedury diagnostyczne w ramach konsultacji przed i pooperacyjnych;
 • diagnostyka chorych w stanach zagrożenia życia, kwalifikacja do leczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii;
 • Procedury diagnostyczne w ramach konsultacji związanych z terapią bólu.

Oddział zapewnia między innymi:

 • wysoką jakość świadczonych usług medycznych;
 • wykonywanie różnorodnych znieczuleń we wszystkich grupach wiekowych;
 • utrzymującą się od wielu lat na stałym poziomie minimalną liczbę powikłań związanych z anestezją;
 • relatywnie niski wskaźnik śmiertelności chorych hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii;
 • możliwość realizacji badań naukowych w ramach prac statutowych i własnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz międzynarodowych programów badawczych;
 • wysoki poziom szkolenia przed- i podyplomowego (akredytacja) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (staże, szkolenia oraz kursy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim).

Telefony:

Kierownik / Sekretariat: 32/ 368-20-26
Z-ca Kierownika / Sekretariat: 32/ 368-23-41
Dyżurka lekarska (Intensywna Terapia): 32/ 368-23-43
Dyżurka lekarska (Anestezjologia): 32/ 368-23-49
Piel. Oddziałowa (Intensywna Terapia): 32/ 368-23-42
Piel. Oddziałowa (Anestezjologia): 32/ 368-23-32
Dyżurka pielęgniarska (Intensywna Terapia): 32/ 368-23-45
Dyżurka pielęgniarska (Anestezjologia): 32/ 368-23-29

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Te...

Jasny, przestronny, nowoczesny, spełniający wszystkie wymo [ ... ]

Czytaj więcej...
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły