Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
 • Obszar Obserwacji
  Obszar Obserwacji
 • Obszar Obserwacji
  Obszar Obserwacji
 • Obszar Resuscytacyjno Zabiegowy
  Obszar Resuscytacyjno Zabiegowy
 • Obszar Resuscytacyjno Zabiegowy
  Obszar Resuscytacyjno Zabiegowy
 • Obszar Terapii Natychmiastowej
  Obszar Terapii Natychmiastowej
 • Obszar Terapii Natychmiastowej
  Obszar Terapii Natychmiastowej
 • Obszar Wstępnej Intensywnej Terapii
  Obszar Wstępnej Intensywnej Terapii
 • Obszar Wstępnej Intensywnej Terapii
  Obszar Wstępnej Intensywnej Terapii
   
google hack

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik: lek. med. Tomasz Byrczek
Pielęgniarka Oddziałowa: Jadwiga Fabryczna

Profil leczenia:

Całodobowa pomoc medyczna dla osób w sytuacji nagłych zachorowań, nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

O Oddziale:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela niezbędnej pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz osobom, które doznały urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału i są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się samodzielnie. Do Oddziału kierowane są także osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu mnogich obrażeń ciała, ofiary wypadków komunikacyjnych, zatruć, oparzeń, chorób wewnętrznych, we wczesnej fazie udaru mózgu, ostrym zespołem wieńcowym, z niewydolnością krążenia oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie tylko z obszaru Sosnowca, ale także z okolicznych miast i województw.
W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy specjalistycznej, w oddziale stosowany jest schemat segregacji medycznej. Pierwszeństwo leczenia mają osoby w stanie zagrożenia życia, stąd możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na świadczenie osób nie będących w stanie zagrożenia życia w przypadku, kiedy personel SOR zaangażowany jest w opiekę nad ciężko chorym. Niektóre osoby po udzieleniu pomocy w SOR są wypisane do domu, inne wymagające dalszego leczenia po wstępnej diagnostyce i stabilizacji funkcji życiowych mogą być przyjmowane do oddziałów szpitalnych lub przekazywane do innego ośrodka.
Przybliżony czas oczekiwania pacjenta SOR na wyniki badań: zdjęcie RTG: 1-2 godziny; badania laboratoryjne: 2-4 godziny; konsultacja specjalisty – w zależności od dostępności (zabieg operacyjny, ilość konsultacji, godziny dyżurowe).
Pomoc medyczna udzielana jest przez dobrze przygotowany, profesjonalny personel oddziału oraz lekarzy konsultujących z oddziałów szpitala. Dobra organizacja pracy, doskonałe nowoczesne wyposażenie w potrzebny i właściwy sprzęt skutkują zmniejszeniem śmiertelności wśród pacjentów w stanach zagrożenia życia. Działalność SOR jest ukierunkowana na obniżenie odsetka zgonów możliwych do uniknięcia, ograniczenie kalectwa i szeroko rozumianego cierpienia u chorych w stanach nagłych.
W bezpośrednim sąsiedztwie SOR zlokalizowane jest lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podstawowe informacje:

Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza POZ nie gwarantuje przyjęcia do oddziałów szpitala. Decyzję podejmują lekarze SOR i innych oddziałów WSS nr 5 w Sosnowcu.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w kwestii diagnostyki i badań) ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W przypadku drobnych urazów i łagodnych dolegliwości „internistycznych” należy udać się do następujących placówek medycznych świadczących usługi w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Izby Przyjęć


Telefony do Oddziału:
Ordynator/sekretariat: 32/ 368-21-61
Pielęgniarka oddziałowa: 32/ 368-21-62
Obszar Segregacji Medycznej, Rejestracji i Przyjęć: 32/ 368-21-65; 32/ 368-21-66

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Te...

Jasny, przestronny, nowoczesny, spełniający wszystkie wymo [ ... ]

Czytaj więcej...
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły