Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Wielki biznes z wielkim sercem dla Zagłębia

Komfortowy, klimatyzowany i spełniający wymogi związane z przewozem ludzi – taki jest najnowszy pojazd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu będący darem Fundacji TAURON. Od 3 października samochód będzie służył osobom dializowanym.

To dar dla całego Zagłębia, z którego docierają na dializę nasi pacjenci. Taki gest wsparcia to znaczące ułatwienie dla chorych, którzy bezpiecznie i niezawodnie dojadą do szpitala, który udziela im niezbędnej pomocy. Dotychczas korzystaliśmy z dwóch busów wyprodukowanych w 2015 roku. Każdy z nich ma już ponad 200 tysięcy przejechanych kilometrów i wymaga poważnych i kosztownych napraw – podsumowuje dr n. med. Alicja Cegłowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Pacjenci dowożeni są najczęściej z Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, ale także z Powiatu Będzińskiego m. in. z Mierzęcic i Wojkowic. 8-osobowy Ford Transit udało się kupić dzięki wsparciu Fundacji TAURON, która w dużej mierze sfinansowała zakup pojazdu.

TAURON to nie tylko pewność i bezpieczeństwo dostaw energii, ale też wielkie serce, które nie raz otworzyło się na potrzebujących. Takie wsparcie to przykład, który warto pokazywać i upowszechniania – komplementuje firmę Dariusz Starzycki wicemarszałek województwa śląskiego.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć szpital im. św. Barbary, który jest najważniejszą placówką służby zdrowia w Zagłębiu. Liczę, że nowy samochód będzie dobrze służył pacjentom szpitala – podkreśla Marek Wadowski, wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Na zdjęciu od lewej: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem WSS5 - Agata Ślęzak, Przewodnicząca Rady Społecznej WSS5 - Ilona Czernecka-Suchanek, Dyrektor Operacyjny WSS5 - Grażyna Cader-Ziółkowska, Lekarz Naczelny WSS5- Robert Urbańczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Tauron S.A. Polska Energia - Marek Wadowski, Poseł na sejm - Ewa Malik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Dariusz Starzycki, Dyrektor Naczelna WSS5 - Alicja Cegłowska, Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem WSS5 - Krzysztof Lehnort, Koordynator Transportu WSS5 - Tomasz Sędzielewski, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologii WSS5 - Renata Niedziela, Kierownik Oddziału Nefrologii WSS5 - Maciej Bułanowski.

Na zdjęciu od lewej: Poseł na sejm - Ewa Malik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Dariusz Starzycki, Dyrektor Naczelna WSS5 - Alicja Cegłowska, Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem WSS5 - Krzysztof Lehnort, Koordynator Transportu WSS5 - Tomasz Sędzielewski.

 

System monitoringu SOR

W dniu 27.07.2019 od godziny 7.15 wystąpiła awaria systemu monitoringu SOR. W dniu 7.08.2019 wznowiono nagrywanie po naprawie awarii rejestratora.

Dzięki zgłoszeniu dawcy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pacjent z ciężką niewydolnością serca otrzymał drugie życie!

„Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości.” - to słowa Jana Pawła II, który tak określił akt oddania narządów dla ratowania ludzkiego życia.

Współpracę w tym zakresie prowadziliśmy wraz ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To właśnie tam 10 czerwca 2019r. odbył się przeszczep serca u pacjenta z ciężką niewydolnością serca oczekującego na transplantację w trybie pilnym. „Jest to nasz wspólny sukces, który dokonaliśmy dzięki Państwa zaangażowaniu” – podaje prof. Dr hab. med. Piotr Przybyłowski w skierowanym do WSS5 podziękowaniu, które nawiązuje do starań i wysiłków naszego Szpitala w rozwój donacji, aby możliwe było ratowanie kolejnych chorych.

Temat transplantacji nadal stanowi w Polsce temat tabu. Jednak mamy świadomość tego, że nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i dlatego warto o niej mówić. Istnieje obecnie wielka potrzeba podnoszenia świadomości ludzi, że warto oddawać narządy potrzebne chorym, dla których przeszczep jest ostatnią szansą na drugie życie.

Więcej informacji o transplantacji w Polsce można znaleźć na stronie:

www. poltransplant.org.pl

Pielęgniarki WSS5 w Sosnowcu kolejny rok są laureatkami „Diamentowych Czepków”!

20 maja podczas zorganizowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, najlepszym przedstawicielkom tego środowiska zawodowego wręczone zostały „Diamentowe Czepki”.
Odznaczenie to jest nagrodą za szczególne upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.
Corocznie w gronie nagrodzonych znajdują się przedstawicielki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Nie inaczej było i w tym roku. Diamentowy Czepek otrzymały: Marzena Błażkiewicz, Ewa Kamińska, Bogumiła Graczyk, Bożena Sopala, Iwona Pasternak.

Serdecznie gratulujemy laureatkom!

KOMUNIKAT W SPRAWIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH

W związku z faktycznym całkowitym zakończeniem jakiejkolwiek działalności przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w dniu 01.07.2019 r. i tym samym nagłym zaprzestaniem wykonywania badań toksykologicznych przez Pracownię Toksykologiczną Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, informujemy, że najbliższą jednostką przeprowadzającą badania i identyfikacje toksykologiczne jest:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 15 B

31-501 Kraków

Pracownia Toksykologii

tel. 12 42 483 82

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

W chwili obecnej możliwe jest uzyskanie profesjonalnych konsultacji toksykologicznych udzielanych przez lekarzy toksykologów klinicznych zatrudnionych w tut. Oddziale Toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu pod nr telefonu:

 

 538 81 99 61

 

Przyjęcia chorych do Oddziału Toksykologii wymagających hospitalizacji ze wskazań toksykologicznych, są możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem toksykologiem klinicznym z kompletem wyników zleconych badań laboratoryjnych w ramach wolnych miejsc na oddziale.

 

 

 

 

 

 

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Wielki biznes z wielkim sercem dla Zagłębia

Komfortowy, klimatyzowany i spełniający wymogi związane z [ ... ]

Czytaj więcej...
System monitoringu SOR

W dniu 27.07.2019 od godziny 7.15 wystąpiła awaria systemu [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły