google hack

35 wniosków, 21 milionów

Od stycznia 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 35 wniosków o udzielenie dotacji celowych. Pieniądze są przeznaczone na prace modernizacyjne i budowlane oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej o łącznej kwocie 21.254.152 zł.

Co najważniejsze, aż 21 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. W najbliższym czasie szpital otrzyma więc 7.560.000 zł. Obecnie placówka jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowych na powyższe zadania inwestycyjne. - Bieżąca sytuacja naszego szpitala jest trudna, ale stabilna. Spłacamy zadłużenie, ale wiemy, że to nie wystarczy i musimy się ciągle rozwijać. Tym ważniejsze jest więc pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, z czym nasz zespól radzi sobie doskonale – mów Urszula Milka, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem.

Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone głównie na cele stricte medyczne. Ponad 2.000.000 zł przeznaczono na przebudowę pomieszczeń Oddziału Okulistyki, co pozwoli na stworzenie nowoczesnej Sali Zabiegowej(więcej na temat inwestycji w tym oddziale na stronie xxx). 1.200.000 zł zainwestowano w doposażenie Centralnego Traktu Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną. Będą także inwestycje innego rodzaju. Prawie 70.000 zł zostanie wykorzystane na projekt termomodernizacji budynku Szpitala. 660.000 zł pochłonie likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności wymian wind.