WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Konferencja naukowo – szkoleniowa: Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia

Dnia 14 maja 2014 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w im. św. Barbary odbyła się Konferencja naukowo – szkoleniowa: Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia.

Organizatorem Konferencji był specjalista ds. Dietetyki Marzena Gazda z Zespołem Dietetyków pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Dietetyków oddziału  woj. śląskiego, którego przewodniczącą jest dr n. med. Beata Całyniuk. W konferencji wzięło udział 130 osób reprezentujących zawód dietetyka oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Zdrowia  - kierunek Dietetyka, a także zaproszeni goście z WSS nr 5.

Podczas konferencji była również możliwa diagnostyka stanu zdrowia organizmu, która pozwala na właściwe dostosowanie indywidualnego programu żywieniowego oraz treningowego z uwzględnieniem nieprawidłowości, które już można zaobserwować w naszym organizmie. Dzięki specjalistycznym urządzeniom możliwa była ocena dysfunkcji poszczególnych narządów, sprawdzenie kondycji mięśni, stopnia zakwaszenia organizmu, jak również poziomu rezerw energetycznych oraz obecności obrzęku w kończynach.

Konferencja oraz diagnostyka stanu zdrowia spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i wysoką oceną ze strony dietetyków oraz zaproszonych gości.

Odznaki honorowe Ministra Zdrowia dla pielegniarek z Sosnowca

5 maja 2014 r. w Teatrze Ateneum w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Podczas uroczystości Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński wręczył zasłużonym pielęgniarkom i pielęgniarzom odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaczone zostały między innymi pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu: Anna Koczotowska, Barbara Nowak oraz Jolanta Kwas.
Serdecznie gratulujemy.

 

Śląska Nagroda Jakości dla WSS 5 w Sosnowcu

Wojewódzki szpital Specjalistyczny numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu został wyróżniony przez Regionalna Izbę Gospodarczą w Katowicach i otrzymał Ślaską Nagrodę Jakości.
- Wdrażane przez Szpital innowacje w zakresie świadczonych usług, zakup nowoczesnego sprzętu, wysoko wykwalifikowana kadra, stawiają Szpital w czołówce organizacji medycznych. Przyjęta filozofia sprawowania przywództwa dała owoc szczególnego klimatu współpracy i współdziałania - swoistego efektu synergii wyrażającego się znaczącymi wynikami medycznymi, efektami ekonomicznymi i korzystnym postrzeganiem Szpitala w środowisku lokalnym i globalnym - czytamy w uzasadnieniu jury. 

 

 

Konferencja

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dietetyki Oddział woj. śląskiego i Specjalista ds. Dietetyki z Zespołem Dietetyków zaprasza na konferencję szkoleniową, która odbędzie się dnia 14.05.2014 r. o godzinie 10.30 w sali audiowizualnej w WSS nr 5.

Temat konferencji: Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia.

Tematy wykładów:

  1. Choroba Leśniowskiego-Crohna – Aldona Mularczyk, Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego WSS nr 5.
  2. Rola ekosystemu jelit w profilaktyce współczesnych chorób cywilizacyjnych Małgorzata Miktus, SANPROBI.
  3. Diagnostyka genetyczna dla dietetyków – celiakia oraz pierwotna nietolerancja laktozy – Paweł Zatwarnicki, EUROIMMUN POLSKA.
  4. Polskie normy żywieniowe – Beata Całyniuk, Polskie Towarzystwo Dietetyki oddział śląski.
  5. Sprzęt do oceny składu ciała Firma Vitako.
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Karta Praw Pacjenta w języku Braill’a

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im [ ... ]

Czytaj więcej...