WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

30 maja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu obchodzony będzie Światowy Dzień bez Tytoniu. Akcja promująca przede wszystkim zdrowy styl życia, ma na celu zwrócenie uwagi ludzi na narastające, negatywne skutki palenia tytoniu.
Palenie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów, co roku zabija prawie 6 milionów ludzi na całym świecie, 600 000 to ludzie, którzy umierają na skutek biernego palenia.
Są to przerażające statystyki i należy podejmować wszelkie możliwe kroki, aby chronić młode pokolenie i przyczynić się do wzrostu ich świadomości.

Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest „Podnoszenie podatków od tytoniu”.

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Za mało stymulatorów?

Wszczepienia stymulatorów do głębokich struktur mózgu to nadzieja dla wielu chorych na parkinsona i na dystonię. Elektrody umieszcza się w strukturze mózgu (w tzw. jądrach podkorowych), wyprowadza przez czaszkę przewody, które są połączone ze stymulatorem wszczepionym pod skórę na klatce piersiowej.
Elektrody modulują przekazywanie impulsów między komórkami nerwowymi i te impulsy docierają do mięśni. – Dzięki temu następuje radykalna poprawa w zakresie drżenia, sztywności i spowolnienia ruchów. Pacjenci dobrze rokują i mogą wrócić do pracy – mówi Tomasz Stępień (49 l.), neurochirurg z WSS w Sosnowcu. – Jeżeli ich się nie zoperuje do pewnego momentu, to za rok będzie za późno. Ci chorzy nie mogą czekać 2 lub 3 lata - czytamy w Fakcie.

Konferencja naukowo – szkoleniowa: Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia

Dnia 14 maja 2014 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w im. św. Barbary odbyła się Konferencja naukowo – szkoleniowa: Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia.

Organizatorem Konferencji był specjalista ds. Dietetyki Marzena Gazda z Zespołem Dietetyków pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Dietetyków oddziału  woj. śląskiego, którego przewodniczącą jest dr n. med. Beata Całyniuk. W konferencji wzięło udział 130 osób reprezentujących zawód dietetyka oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Zdrowia  - kierunek Dietetyka, a także zaproszeni goście z WSS nr 5.

Podczas konferencji była również możliwa diagnostyka stanu zdrowia organizmu, która pozwala na właściwe dostosowanie indywidualnego programu żywieniowego oraz treningowego z uwzględnieniem nieprawidłowości, które już można zaobserwować w naszym organizmie. Dzięki specjalistycznym urządzeniom możliwa była ocena dysfunkcji poszczególnych narządów, sprawdzenie kondycji mięśni, stopnia zakwaszenia organizmu, jak również poziomu rezerw energetycznych oraz obecności obrzęku w kończynach.

Konferencja oraz diagnostyka stanu zdrowia spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i wysoką oceną ze strony dietetyków oraz zaproszonych gości.

Odznaki honorowe Ministra Zdrowia dla pielegniarek z Sosnowca

5 maja 2014 r. w Teatrze Ateneum w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Podczas uroczystości Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński wręczył zasłużonym pielęgniarkom i pielęgniarzom odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaczone zostały między innymi pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu: Anna Koczotowska, Barbara Nowak oraz Jolanta Kwas.
Serdecznie gratulujemy.

 

Śląska Nagroda Jakości dla WSS 5 w Sosnowcu

Wojewódzki szpital Specjalistyczny numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu został wyróżniony przez Regionalna Izbę Gospodarczą w Katowicach i otrzymał Ślaską Nagrodę Jakości.
- Wdrażane przez Szpital innowacje w zakresie świadczonych usług, zakup nowoczesnego sprzętu, wysoko wykwalifikowana kadra, stawiają Szpital w czołówce organizacji medycznych. Przyjęta filozofia sprawowania przywództwa dała owoc szczególnego klimatu współpracy i współdziałania - swoistego efektu synergii wyrażającego się znaczącymi wynikami medycznymi, efektami ekonomicznymi i korzystnym postrzeganiem Szpitala w środowisku lokalnym i globalnym - czytamy w uzasadnieniu jury. 

 

 

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...