WYSZUKIWARKA  


   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Majątek instytucji

Majątek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr 5 w Sosnowcu, stan na 31.12.2009

Konto Nazwa Wartość netto
0 Grunty 5 286 916,46
1 Budynki, lokale 180 525 880,88
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24 323 029,13
3 Kotły i maszyny energetyczne 204 441,10
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 891 259,09
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty 0,00
6 Urządzenia techniczne 349 662,48
7 Środki transportu 147 523,24
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 16 197 361,36
w budowie Środki trwałe w budowie 420 558,16
  OGÓŁEM: 228 346 631,90