google hack

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Struktura organizacyjna :

 1. Zakład Analityki Medycznej
  tel. 32/ 36 82 387, 32/ 36 82 392
 2. Zakład Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi
  tel. 32/ 36 82 393, 32/ 36 82 121
 3. Zakład Immunodiagnostyki i Markerów Nowotworowych
  tel. 32/ 36 82 023
 4. Zakład Mikrobiologii
  tel. 32/ 36 82 395, 32/ 36 82 394


Godziny pobierania materiału do badań: 7:30 – 9:30
od poniedziałku do piątku (w dni robocze)

Pacjenci na badania odpłatne przyjmowani są całodobowo.
W przypadkach badań pilnych również w dni świąteczne.

Ceny za badania zgodne z cennikiem usług medycznych obowiązujących w szpitalu.

Wyniki badań Pacjentów Poradni Przyszpitalnych bezpośrednio przekazywane są do właściwych Poradni.


Laboratorium wykonuje usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Pacjentów:

Zakres wykonywanych badań:

Wyposażenie

Krew do badań pobierana jest przy użyciu zamkniętego, próżniowego systemu pobierania.
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej dysponuje nowoczesną aparaturą o uznanym standardzie, pozwalającą na wykorzystanie najnowszych technik pomiarowych. Nowoczesny system informatyczny oraz poczta pneumatyczna pozwalają na dodatkowe usprawnienie wykonywanych badań. Archiwizacja wyników prowadzona jest przy użyciu komputerowych baz danych z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych.
Laboratorium prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości oraz uczestniczy w programie porównań międzylaboratoryjnych. Wyniki kontroli jakości pozwalają na podejmowanie właściwych działań korygujących i zapobiegawczych.
Laboratorium zatrudnia wykwalifikowanych pracowników podlegających ciągłym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym z zakresu wymagań systemu jakości oraz rozwoju technik badawczych.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej oraz telefonicznie:

Telefony:

Sekretariat: tel. 32/ 36 82 381, faks 32/ 36 82 039
Punkt Pobrań CDL: tel. 32/ 36 82 744
CDL ZM: tel. 32/ 36 82 395