google hack

Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji wykonuje: masaż leczniczy (klasyczny, limfatyczny, poprzeczny); elektrolecznictwo: galwanizację, jonoforezę, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy TRABERT, prądy KOTZA, ultradźwięki, ultrafonoforezę; leczenie polem elektromagnetycznym, impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości; światłolecznictwo i ciepłolecznictwo: naświetlanie promieniami IR, laseroterapię punktową. Pacjenci korzystają także z sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt zakupiony m.in. dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Telefony:

Sala gimnastyczna: 32/ 368-27-83
Masaż: 32/ 368-27-73, 32/ 368-27-76
Fizykoterapia: 32/368-27-86, 32/ 368-27-87