WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   

Izba Przyjęć

Ważne Telefony

Wybierz kontakt:

Kontakt

Telefon: 32/ 368-22-67

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Na Izbę Przyjęć powinni zgłaszać się pacjenci w przypadku planowego trybu przyjęcia do Szpitala.