google hack

Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Kuk

Profil leczenia i diagnostyka:

Oddział zapewnia między innymi operacje:

O oddziale:

Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej działa w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu od listopada 1988 roku.
Całodobową opiekę medyczną zapewniają lekarze specjaliści w zakresie Ortopedii i Traumatologii oraz lekarze w trakcie specjalizacji, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i uczestniczą w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych. W leczeniu uczestniczy też doświadczony zespół rehabilitantów oraz pielęgniarek zapewniających troskliwą opiekę.
W codziennej pracy oddział ma do dyspozycji dwie nowocześnie wyposażone sale operacyjne, w których rocznie wykonywanych jest ok. 2500 operacji. W postępowaniu diagnostycznym wykorzystywane są możliwości, jakie stwarza wielospecjalistyczny profil szpitala oraz nowoczesne zaplecze aparaturowe.
Równolegle ze sprawowaną opieką medyczną lekarze zatrudnieni w oddziale prowadzą działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną dla studentów Wydziałów Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego ŚUM oraz dla lekarzy w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii.
Przy oddziale działa Przyszpitalna Poradnia Ortopedyczna zapewniająca specjalistyczną opiekę ambulatoryjną dla dorosłych i dla dzieci.

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-25-31; 32/ 368-25-34
Dyżurki lekarskie: 32/ 368-25-33; 32/ 368-26-23
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-32
Dyżurka pielęgniarska: 32/ 368-25-35; 32/ 368-26-35