google hack

Oddział Chirurgii Naczyń

p.o. Ordynator: dr n. med. Krzysztof Szaniewski
Pielęgniarka Oddziałowa: Jadwiga Frączek

Profil leczenia i diagnostyka:

Oddział zapewnia między innymi operacje:


Telefony do Oddziału:
Sekretariat: 32/ 368-25-81
Dyżurka lekarska: 32/ 368-25-83
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-82
Dyżurka pielęgniarska: 32/ 368-25-85