google hack

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Ordynator: dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
Pielęgniarka oddziałowa: Anna Sienicka

Profil leczenia i diagnostyka

Oddział zapewnia kompleksowe leczenie między innymi z zakresu:

O Oddziałe:

Oddział dysponuje kompleksowo wyposażoną salą operacyjną. Rozwiązania takie jak wymuszony obieg powietrza, klimatyzacja, bezpośrednie połączenie z centralną sterylizatornią, zapewniają najwyższy standard, komfort i bezpieczeństwo chorych. Operacje wykonywane są najwyższej jakości sprzętem, instrumentarium obejmuje wiele nowatorskich urządzeń spotykanych na salach operacyjnych renomowanych klinik na całym świecie. Na szczególną uwagę zasługują:

Dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, zapewniony jest nadzór lekarski i pielęgniarski. Oddział posiada dedykowanego dietetyka oraz fizjoterapeutę.
Personel oddziału jest ustawicznie szkolony na różnego rodzaju kursach i stażach naukowych w renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą, co razem z odpowiednim wyposażeniem, gwarantuje wysoki poziom terapii i opieki nad chorym.
W oddziale znajduje się sala intensywnego nadzoru medycznego z możliwością bieżącego monitorowania funkcji życiowych pacjenta oraz sala zabiegowa, gdzie wykonywane są mniejsze zabiegi.
W razie potrzeby każdy z pacjentów oddziału może być konsultowany interdyscyplinarnie przy współudziale specjalistów z różnych oddziałów Szpitala.

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-21-41, 32/ 368-25-41
Dyżurka lekarska: 32/ 368-26-44, 32/ 368-25-43, 32/ 368-25-44
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-26-42, 32/ 368-25-42
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-26-45, 32/ 368-25-45
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej: 32/ 368–25-40