google hack

Oddział Chirurgii Szczękowej

Kierownik: dr n. med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska
Pielęgniarka oddziałowa: Anna Fidytek

Profil leczenia i diagnostyka:

Chirurgiczne leczenie schorzeń jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki

Oddział zapewnia między innymi:

O Oddziale:

Oddział Chirurgii Szczękowej pełni ostry dyżur, co drugi dzień tygodnia. Oddział intensywnie współdziała ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Telefony do Oddziału:Sekretariat: 32/ 368-26-71
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-26-72
Dyżurka lekarska: 32/ 368-26-73
Dyżurka pielęgniarska: 32/ 368-26-74; 32/ 368-26-75