google hack

Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego

Ordynator: dr hab. n. med. Maciej Gonciarz
Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Otręba

Profil leczenia i diagnostyka:

Oddział zapewnia między innymi:

O Oddziale:

Oddział Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. w Barbary w Sosnowcu jest jednym z nielicznych oddziałów o tym profilu w Województwie Śląskim. Oddział posiada akredytację uprawniającą do specjalizowania lekarzy w zakresie gastroenterologii.
Oddział pracuje w trybie planowych przyjęć specjalizując się w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz wątroby. Jednocześnie przyjmowani są chorzy do pilnego leczenia endoskopowego krwotoków z przewodu pokarmowego oraz ostrego zapalenia trzustki oraz innych stanów wymagających pilnej interwencji. W tym zakresie Oddział pełni ostry 24 godzinny dyżur w tym również na rzecz szpitali Województwa Śląskiego.
W Oddziale zatrudnieni są lekarze posiadających specjalizację w zakresie: gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i transplantologii klinicznej. Ordynator oddziału pełni także funkcję Konsultanta Regionalnego w dziedzinie gastroenterologii.

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-26-03
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-26-41
Dyżurka lekarska: 32/ 368-26-96
Dyżurka pielęgniarska: 32/ 368-25-99