google hack

Oddział Kardiologii Ogólnej / Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Pączek
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Regiec

Profil leczenia i diagnostyka:

Schorzenia układu sercowo naczyniowego: ostra i przewleka choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia (w tym ostrych stanów zagrożenia życia wymagających czasowej stymulacji serca lub kardiowersji elektrycznej), ostra i przewlekła niewydolność krążenia, wady serca wrodzone i nabyte, nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna, kardiomiopatia i omdlenia oraz prewencja chorób układu krążenia.

Oddział zapewnia:

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-20-61
Dyżurka Lekarska: 32/ 368-20-63; 32/ 368-20-64
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-20-62
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-20-65