google hack

Oddział Nefrologii

Ordynator: dr n. med. Maciej Bułanowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Niedziela

Profil leczenia i diagnostyka:

Oddział zajmuje się między innymi:

Leczeniem ostrej niewydolności nerek różnego pochodzenia (uszkodzenia nerek na skutek niedokrwienia, działania czynników toksycznych, uszkodzenia mięśni), która najczęściej jest powikłaniem innych poważnych stanów chorobowych, takich jak urazy wielonarządowe, zakażenie krwi (posocznica = sepsa), ciężka niewydolność innych narządów (np. serca, wątroby), duże operacje chirurgiczne. Oddział nefrologii współpracuje z pozostałymi jednostkami szpitala w celu zapewnienia kompleksowej opieki swoim pacjentom.

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-25-91
Dyżurka lekarska: 32/ 368-25-93, 32/ 368-25-96
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-92
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-25-95