google hack

Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym

Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Tarnowska

Profil leczenia i diagnostyka:

Oddział zapewnia między innymi operacje:

O Oddziale:

Oddział jest wyposażony w Constallation Visual System, który przez fachowców bywa nazywanym „kombajnem okulistycznym”. Jego konstrukcja opiera się na integracji wszystkich akcesoriów potrzebnych w chirurgii przedniego i tylnego odcinka oka w jednej obudowie. W momencie zakupu to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce. Swoimi parametrami przewyższa wszystkie stosowane w tej chwili aparaty używane przez okulistów.
Pododdział Okulistyki Dziecięcej to jeden z dwóch polskich ośrodków posiadających kontrakt na przeszczepianie rogówki u dzieci. Oddział dysponuje także specjalistami wykonującymi operacje zaćmy, zeza i zabiegi rekonstrukcyjne powierzchni oka u dzieci.
Zespół lekarski oddziału wykonuje zabiegi w przednim i tylnym odcinku oka korzystając z najnowocześniejszych na świecie narzędzi: systemu zabiegowego Constellation i lasera femtosekundowego.
Posiadamy dwie niezależne sale operacyjne pozwalające na wykonywanie ponad 2000 zabiegów rocznie w tym 500 w znieczuleniu ogólnym.

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-25-71
Fax: 32/ 368-00-28
Dyżurka lekarska: 32/ 368-25-73
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-72
Dyżurka pielęgniarska: 32/ 368-25-75, 32/ 368-26-85