google hack

Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/Pododdział Mukowiscydozy

Kierownik: lek. med. Tadeusz Bold
Pielęgniarka Oddziałowa: Katarzyna Pytel

Profil leczenia:

Diagnostyka:

Oddział zapewnia między innymi:

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-21-81
Dyżurka lekarska: 32/ 368-21-84
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-21-82
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-21-85