google hack

Oddział Rehabilitacji Medycznej

Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kmiecik - Małecka
Pielęgniarka Oddziałowa: Mirosława Piotrowska

Profil leczenia:

Oddział zapewnia między innymi:

O Oddziale:

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualny program, który zawiera, w zależności od potrzeb pacjenta, porady lekarskie, działania z zakresu neuropsychologii, logopedii, psychoterapii, terapii zajęciowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Program realizowany jest przez wysoko wykwalifikowany zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą: lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej i specjaliści neurologii, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, terapeuta mowy, pielęgniarki, psycholog, neurologopeda dietetyk oraz inni w zależności od potrzeb (technik ortopedyczny, pracownik socjalny).
Oddział oferuje szeroki zakres zabiegów fizykalnych. Fizykoterapia ma na celu zwiększenie skuteczności oraz przygotowanie pacjenta do ćwiczeń.
W ramach świadczonych zabiegów kinezyterapeutycznych wykonywane są indywidualne ćwiczenia z pacjentem: ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi (według koncepcji PNF oraz koncepcji Bobath), metodami reedukacji nerwowo-mięśniowej (według koncepcji Dr J. Ciechomskiego: Techniki energetyzacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, technika aktywnego rozluźniania, dysbalans mięśniowo-powięziowy oraz terapia punktów spustowych), mobilizacje i manipulacje (według koncepcji Kaltenborna i Evjentha oraz koncepcji Medycyny Ortopedycznej według dr Jamesa Cyriax’a), ćwiczenia wspomagane, pionizacje, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne oraz czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji oraz wyciągi (odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa metodą Perschla, wyciąg pneumatyczny Saunders Lumbar). W leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa stosowana jest metoda McKenzie’go.
Oddział posiada dwie sale gimnastyczne wyposażone w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt, umożliwiający prowadzenie skutecznej rehabilitacji. Ćwiczenia siły mięśniowej prowadzone są na przyrządach, w zamkniętych łańcuchach kinematycznych oraz z wykorzystaniem oporu elastycznego (UGUL, terapia Master, profesjonalny cykloergometr, mini tensor). Do pionizacji i nauki czynności lokomocji wykorzystywane jest parapodium z elektrycznym podnośnikiem, Task Force – stół pionizacyjny z oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym ocenę wydolności organizmu, platforma stabilometryczna (ćwiczenia równoważne z zastosowaniem metody “biofeedback”) oraz bieżnia rehabilitacyjna.

Telefony:

Sekretariat: 32/ 368-25-01
Dyżurka lekarska: 32/ 368-25-03
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-02
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-25-05