google hack

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kmiecik – Małecka
Pielęgniarka Oddziałowa: Mirosława Piotrowska

Profil leczenia:

Oddział zapewnia między innymi:

Telefony:

Sekretariat: 32/ 368-25-01
Dyżurka lekarska: 32/ 368-25-03
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-02
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-25-05