google hack

Oddział Udarowy

Ordynator: dr n. med. Dariusz Kozub
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Wójcik

Profil leczenia i diagnostyka:

Oddział zapewnia między innymi:

Oddział Udarowy przeprowadza szkolenia dla pacjentów z chorobą naczyń mózgowych i ich rodzin w zakresie wtórnej profilaktyki przeciwudarowej. Także, tych chorych obejmuje się ścisłą kontrolą ambulatoryjną.

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-20-51
Dyżurka lekarska: 32/ 368-26-67
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-62
Dyżurka pielęgniarska: 32/ 368-26-65