WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
  • Certyfika i medal
   
google hack

Certyfikat Jakości

W dniu 11 czerwca 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu otrzymał certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług nadany przez DEKRA Certyfication – niezależną jednostkę certyfikującą.

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 ściśle precyzuje jak musi działać podmiot posiadający certyfikat. Opisuje między innymi to jak przebiegają działania związane z nadzorem nad infrastrukturą czy sprzętem medycznym. Co ważne norma ISO 9001:2008 wymaga od wszystkich pracowników placówki ciągłego doskonalenia wykonywanych procedur.

Zakres systemu zarządzania jakością w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu obejmuje: diagnostykę, leczenia zachowawcze i zabiegowe, stacjonarne i ambulatoryjne.

 

Spełnienie wymogów Normy ISO 9001.

W dniach 25-26.04.2013 r. został przeprowadzony audit pierwszego nadzoru, który potwierdził spełnienie przez Szpital  wymogów Normy ISO 9001.

Podczas auditu zostało zbadane wdrożenie i skuteczność systemu zarządzania jakością. Potwierdzony został wysoki poziom odpowiedzialności i zaangażowania najwyższego kierownictwa oraz orientacja na spełnianie wymagań klientów i dążenie do ich satysfakcji.

Certyfikat ISO

Nowe certyfikaty dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

W dniu 11.06.2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Św. Barbary otrzymał nowe certyfikaty:

Certyfikat ISO 14001:2004

Certyfikat PN-N 18001:2004

Certyfikat ISO 9001:2008 –recertyfikacja

potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług. Nadane zostały przez Dekra- Certification, niezależną jednostkę certyfikującą. Poprzez otrzymane certyfikaty potwierdziliśmy spełnienie wymagań określonych w ISO 9001; 14001;18001. Podczas auditu, przeprowadzonego w dniach 

17-20.05.2015 zostały zbadane: wdrożenie i skuteczność zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i BHP.

20-07-2017 Szpital ponownie przeszedł certyfikację ISO 9001:2008 i aktualnie posiada certyfikat ważny od 2017-07-20 do 2018-06-10.

Podkreślono mocne strony Szpitala:

  • zaangażowanie najwyższego Kierownictwa,
  • dużą dbałość o komfortowe warunki pobytu pacjentów oraz warunki pracy personelu medycznego,
  • bardzo dobrą prewencję BHP i ochrony środowiska,
  • bardzo dużą świadomość pracowników i zaangażowanie w rozwój zintegrowanego systemu zarządzania,
  • pionierską pozycję szpitalnej apteki w zakresie „Unit Dose System” jako niezbędny do zapewnienia pełnego bezpiecznej farmakoterapii,
  • pełny nadzór nad sprzętem medycznym,
  • dobrze nadzorowaną infrastruktura.

Zaangażowanie i praca wielu osób  znowu zaowocowała kolejnym sukcesem.

Szpital w 2017 otrzymał certyfikat ISO 27001:2013 ważny od 2017-07-13 do 2020-07-12.

Szpital w 2018 otrzymał certyfikat ISO 9001, 14001, 18001:

 

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...