WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
   
google hack

Informacja o Programie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Nazwa projektu:  Rozpoznać w porę chorobę - wczesne wykrywanie RZS przez specjalistów WSS5 w Sosnowcu przy wsparciu placówek POZ z województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego”.


Cel Projektu: Celem głównym projektu jest wzrost wykrywalności wczesnego stadium reumatoidalnego zapalenia stawów wśród pacjentów objętych usługami medycznymi w ramach projektu poprzez (1) zwiększenie wiedzy personelu medycznego zatrudnionego w placówkach POZ na temat RZS (2) zwiększenie dostępności do wysokospecjalistych usług medycznych dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka (3) zapobieganie rezygnacji z aktywności zawodowej wśród osób z RZS. Czas realizacji celu jest tożsamy z czasem realizacji projektu: 01.08.2017 - 31.12.2019.


Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu


Wartość projektu: 1 990 752,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 990 752,00 PLN

 


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)  na lata 2014-2020"

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępnia narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza dostępnego: Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
- wysłać wiadomość e-mail na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Fundusze Europejskie

 

 

Nazwa projektu:  „Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Sosnowcu.(Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych)"


Cel Projektu: Poprawa jakości usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego, w szczególności pacjentów urazowych.


Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu


Wartość projektu: 4.410.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1.700.000,00 PLN


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Wsparli Szpital

 

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Pierwszy w historii zabieg trombektomii w WSS5 w S...

  W dniu 15 maja 2019 roku przeprowadzono w Wojewódzkim S [ ... ]

Czytaj więcej...
KOMUNIKAT dla prasy

  Sosnowiec, dnia 09 maja 2019r.   Komunikat dla prasy  [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły