google hack

Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Gabinetem Zabiegowym

Główne zadania Poradni:

Podstawowe informacje:

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty.
Skierowanie do szpitala wydaje lekarz w Poradni Chirurgii Plastycznej po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego.

Rejestracja: 32/ 368-27-32