google hack

Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca

Główne zadania Poradni:

Diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia

Podstawowe informacje:

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty.

Rejestracja: 32/ 368-27-32