google hack

Poradnia Otolaryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym

Główne zadania Poradni:

Podstawowe informacje:

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty.

Rejestracja: 32/ 368-27-04