google hack

Przyjęcie i wypis

PLANOWE PRZYJĘCIE DO SZPITALA:

Przyjęcia Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego odbywają się w Punkcie Przyjęć Planowych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godz. 7:00-14:00.

Zgodnie z procedurą "Planowe przyjecie pacjenta do Szpitala", obowiązującą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu do przyjęcia Pacjenta do Szpitala wymagane są następujące dokumenty:

  1. skierowanie od lekarza,
  2. jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość pacjenta:

W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, a pacjent ma do nich prawo należy złożyć odpowiednie oświadczenie:

Oświadczenie pacjenta

Oświadczenie opiekuna

Objaśnienia, jak zaznaczyć odpowiednie uprawnienia w oświadczeniu.

Obcokrajowcy przebywający tymczasowo na terenie Polski potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

W sytuacji planowanego leczenie należy posiadać Certyfikat tymczasowy lub wypełniony formularz E 112.

Ulotka informacyjna: "Przychodzi pacjent do lekarza".

WYPIS ZE SZPITALA:

Każdy pacjent po zakończonej hospitalizacji otrzymuje kartę wypisową, w której znajdują się następujące informacje:

Jeżeli jest taka konieczność, pacjent otrzymuje:

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej znajdują się na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl)