WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Rozmieszczenie oddziałów

Lokalizacja oddziałów szpitalnych.

LOKALIZACJA

NAZWA ODDZIAŁU

BUDYNEK A

PIĘTRO

 

„-1”

- Depozyt ubrań

„0”

- Oddział Kardiologii Ogólnej/Intensywnej Opieki Kardiologicznej

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

- Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

„1”

- Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

- Oddział Chirurgii Naczyń

„2”

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego

„3”

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

- Oddział Rehabilitacji Medycznej i Neurologicznej

„4”

- Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny

„5”

- Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

- Oddział Chirurgii Szczękowej

- Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

„6”

- Oddział Neurologii

- Oddział Udarowy

- Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii

„7”

- Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego

- Oddział Nefrologii

„8”

- Oddział Okulistyczny z Zespołem Zabiegowym

- Oddział Okulistyki Dziecięcej

„9”

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii

- Oddział Reumatologii

„10”

- Oddział Pulmunologii i Nowotworów Płuc/Pododdział Mukowiscydozy

 

 
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Usunięcie awarii telefonów

Awaria telefonów w Szpitalu została usunięta w dniu 15.10 [ ... ]

Czytaj więcej...
RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...