WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Certyfikat akredytacyjny

Akredytacja jest formą oceny zewnętrznej pracy szpitali. Fakt posiadania przez Szpital certyfikatu akredytacyjnego jest poświadczeniem stosowanych w placówce wysokich standardów, wpływających przede wszystkim na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent w akredytowanej placówce powinien czuć się bezpiecznie, dzięki fachowemu i profesjonalnemu postępowaniu personelu medycznego. Należy podkreślić, że szpitale akredytowane wpisują się w politykę projakościową NFZ.

Aby uzyskać certyfikat, cały Szpital  musiał podjąć olbrzymi wysiłek poprzez systematyczne wdrażanie standardów określonych w „Przewodniku po akredytacji”.  Komitet ds. Jakości, zespoły powołane do wdrażania standardów, stale zespoły zadaniowe, Obszar Polityki Jakości, Kadra Kierownicza oraz wszyscy pracownicy Szpitala, zapracowali na ten sukces, przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu Dyrekcji WSS5.

Światowy Dzień Zdrowia 2015

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.

W 2015 r. tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę i wielu interesariuszy, w tym rządów, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i agencji międzyrządowych.

Kampania ma na celu zachęcenie konsumentów do sprawdzenia czy znajdujący się na talerzu posiłek jest bezpieczny, zadawanie pytań, sprawdzanie etykiet, przestrzeganie zasad higieny.

Pani Patrycja już w domu

W sobotę, śmigłowcem ratunkowym, przewieziono do Szpitala św. Barbary panią Patrycję, poszkodowaną w wypadku minibusa w Świętoszówce. Z przyjemnością informujemy, że pani Patrycja jest już w domu.

Więcej dowiemy się z TVP Katowice lub Polsat News.

   
   
   

AKTUALNOŚCI