WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Zniszczenie dokumentacji medycznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu ul. Pl. Medyków 1 informuje, że planowane jest zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej wytworzonej w poradniach specjalistycznych GZOZ Milowice przy KWK "Saturn" na ul. Baczyńskiego w Sosnowcu. Przedmiotowa dokumentacja pochodzi z lat: 1976-1995* (1).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (tekst jednolity) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016 tekst jednolity) - osoby zainteresowane odbiorem dokumentacj medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba bliska upoważniona do uzyskania dokumentacji na podstawieupoważnienia) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z Archiwum Szpitala.

Pisemne wnioski (do pobrania ze strony internetowej szpitala*2)) o wydanie dokumentacji planowanej do zniszczenia należy do dnia 2 marca 2017 kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe
ul. Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia i pokwitowania odbioru.

Wszelkich informacji dotyczących planowaneog zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów Archiwum Szpitala:
32 3682415
32 3682497
32 3682756

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po 6 marca 2017r.

*1) kartoteki (hostire chorób z lecznictwa ambulatoryjnego (okres przechowywania liczony od daty ostatniego wpisu w kartotece)).

*2) zakładka: PACJENCI > DOKUMENTACJA MEDYCZNA > WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU INFORMUJE WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH ŻE

OD DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU WPROWADZA SIĘ OGRANICZONY CZAS ODWIEDZIN

ZE WZGLĘDU NA WZMOŻONĄ ILOSĆ ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ.

W TYM CZASIE OSOBY HOSPITALIZOWANE MOŻE ODWIEDZAĆ 1 OSOBA W GODZINACH

OD 15:00 DO 18:00

 

NA ODDZIALE PULMONOLOGII Z PODODDZIAŁEM MUKOWISCYDOZY WPROWADZA SIĘ CAŁKOWITY

ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW.

W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH ODWIEDZINY CHORYCH WYMAGAJĄ UZYSKANIA ZGODY

ORDYNATORA ODDZIAŁU.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza – pierwszy taki pododdział w Polsce W Szpitalu św. Barbary powstał pierwszy w południowej Polsce oddział dla dorosłych chorych na mukowiscydozę. Na dziesiątej kondygnacji budynku uruchomiono 11 jednoosobowych sal. Lekarze szacują, że rocznie pomoc znajdzie tu około 170 pacjentów. W ubiegłym roku prof. Jerzy Kozielski, wojewódzki konsultant do spraw chorób płuc, zaapelował o stworzenie specjalistycznej opieki dla dorosłych chorych na mukowiscydozę. Na apel odpowiedział Szpital św. Barbary. – Mukowiscydoza wymaga nie tylko leczenie pulmonologicznego. Chorzy cierpią na cukrzycę, miewają problemy z trzustką, potrzebują rehabilitacji. Szybko okazało się, że jedynym szpitalem w regionie, który może zapewnić im kompleksową opiekę jest nasza placówka – wspomina Tadeusz Bold, ordynator Oddziału Pulmonologii w sosnowieckiej Barbarze. Po kilkunastu miesiącach od podjęcia decyzji lecznica jest już gotowa na przyjęcie pacjentów. Na 10 kondygnacji budynku utworzono pododdział dla 11 pacjentów z jednoosobowymi salami o powiększonej powierzchni, z własnym węzłem sanitarnym oraz filtrami powietrza. Powiększone sale pozwolą nie tylko na leczenie chorych w komfortowych warunkach, ale i na rehabilitację przyłóżkową. Kompleksowa opieka pulmonologiczna, gastrologiczna, laryngologiczna oraz zaplecze w postaci Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii to dodatkowe atuty pododdziału, w którym w ciągu roku pomoc znajdzie około 170 osób. – W samym województwie śląskim na mukowiscydozę cierpi około 60 osób po 18 roku życia. Nasz oddział nie tylko pozwoli na przedłużenie ich życia, ale i zwiększy szansę na przeszczep płuc – mówi Iwona Łobejko, dyrektor sosnowieckiej Barbary. O nowym oddziale informowały miedzy innymi: Gazeta Wyborcza (http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/5,93867,20852910.html), Onet (http://slask.onet.pl/sosnowiec-otwarto-oddzial-dla-doroslych-chorych-na-mukowiscydoze/jkb86m), TVP Katowice (http://katowice.tvp.pl/27384674/inwestycja-ktora-pomoze-chorym-na-mukowiscydoze), Dziennik Zachodni (http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/sosnowiec/a/sosnowiec-w-szpitalu-sw-barbary-pierwszy-w-kraju-oddzial-mukowiscydozowy-zdjecia,10754958/) i Silesion (https://silesion.pl/pierwszy-w-polsce-oddzial-dla-doroslych-chorych-na-mukowiscydoze-otwarto-w-sosnowcu).

 

 

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Karta Praw Pacjenta w języku Braill’a

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im [ ... ]

Czytaj więcej...