google hack

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zatrudni:

Stanowisko: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Miejsce pracy: Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

Listy motywacyjny oraz CV prosimy składać w sekretariacie WSS Nr 5. Kontakt z Naczelną Pielęgniarką tel. 32/ 368 23 06