WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Informacja o Programie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Nazwa projektu:  Rozpoznać w porę chorobę - wczesne wykrywanie RZS przez specjalistów WSS5 w Sosnowcu przy wsparciu placówek POZ z województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego”.


Cel Projektu: Celem głównym projektu jest wzrost wykrywalności wczesnego stadium reumatoidalnego zapalenia stawów wśród pacjentów objętych usługami medycznymi w ramach projektu poprzez (1) zwiększenie wiedzy personelu medycznego zatrudnionego w placówkach POZ na temat RZS (2) zwiększenie dostępności do wysokospecjalistych usług medycznych dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka (3) zapobieganie rezygnacji z aktywności zawodowej wśród osób z RZS. Czas realizacji celu jest tożsamy z czasem realizacji projektu: 01.08.2017 - 31.12.2019.


Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu


Wartość projektu: 1 990 752,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 990 752,00 PLN

 


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)  na lata 2014-2020"

Fundusze Europejskie

 

 

Nazwa projektu:  „Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Sosnowcu.(Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych)"


Cel Projektu: Poprawa jakości usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego, w szczególności pacjentów urazowych.


Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu


Wartość projektu: 4.410.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1.700.000,00 PLN


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępnia narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza dostępnego: Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
- wysłać wiadomość e-mail na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Wsparli Szpital

 

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Prace modernizacyjne Monitoringu

Ze względu na Rozporządzenie o ochronie danych osobowych i [ ... ]

Czytaj więcej...
RODO

K L A U Z U R A   I N F O R M A C J A dotycząca ochrony  [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły