WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack
Tytuł Opublikowano
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pulmonologii i Nowotworów Płuc (...) z jednoczasowym pełnieniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Diabetologii i Chorób Metabolicznych (...). 15 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Nefrologii z zabezpieczeniem dyżurowym pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Stacji Dializ. 15 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w wybranych Oddziałach Szpitala. 11 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie Poradni Kardiologicznej (KOS - zawał). 11 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego. 10 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej Pododdział Diabetologii z uwzględnieniem nadzoru nad Oddziałem Reumatologii - uzupełnienie. 10 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie POZ - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - uzupełnienie. 04 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. 02 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie bloków operacyjnych, sal zabiegowych, sal wybudzeń, pracowni, poradni i oddziałów. 02 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 02 październik 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ wraz z Poradnią. 27 wrzesień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 27 wrzesień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Pulmonologii, Nowotworów Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy wraz z Poradnią oraz w Ośrodku Domowego Leczenia Tlenem. 18 wrzesień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 30 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 27 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Chirurgii Szcczękowej. 10 sierpień 2018

Podkategorie

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Usunięcie awarii telefonów

Awaria telefonów w Szpitalu została usunięta w dniu 15.10 [ ... ]

Czytaj więcej...
RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...