WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack
Tytuł Opublikowano
22/PNP/SW/2016 - Dostawa leków do programu lekowego - Mimpara 08 luty 2016
18/PNP/SW/2016 - Dostawa leków; Dostawa opatrunków specjalistycznych do leczenia odleżyn 08 luty 2016
20/PNP/SW/2016 Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – kondygnacja X 05 luty 2016
17/PNP/SW/2016 Dostawa wierteł wielorazowego użytku do wiertarki Aesculap (sprzęt na gwarancji w związku z tym frezy dopuszczone do użycia przez producenta wiertarki)” 05 luty 2016
19/PNP/SW/2016 Dostawa implantów 05 luty 2016
15/PNE/SW/2016 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku 03 luty 2016
11/PNP/SW/2016 - Część 1 – Dostawa koca ogrzewającego do całego ciała dla pacjentów do aparatu Terma Care 3003; Część 2 – Dostawa koca ogrzewającego dla dorosłych do aparatu Warm Touche. 01 luty 2016
10/PNE/SW/2016 Dostawa implantów 29 styczeń 2016
13/PNE/SW/2016 Zakup ratalny sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - oddział kardiologii 29 styczeń 2016
4/PNP/SW/2016 - Dostawa materiału szewnego oraz siatki przepuklinowej 27 styczeń 2016
8/PNP/SW/2016„Usługa na wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej eksploatowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” 15 styczeń 2016
3/PNE/SW/2016 - Dostawa leków do programu lekowego - Infliximab 15 styczeń 2016
2/PNP/SW/2016„Dostawa pieluchomajtek” 13 styczeń 2016
5/PNP/SW/2016 Dostawa rurek tracheotomijnych 13 styczeń 2016
6/PNP/SW/2016 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku 12 styczeń 2016
1/PNE/SW/2016 Dostawa implantów 07 styczeń 2016
157/PNP/SW/2015 Dostawa implantów 05 styczeń 2016
129/PNE/SW/2015 Dostawa preparatów i sprzętu do realizacji Programu Żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych 02 styczeń 2016
118/PNE/SW/2015/II Dostawa sprzętu diagnostycznego do badań i zabiegów endowaskularnych, protez naczyniowych oraz staplerów 02 styczeń 2016
152/PNP/SW/2015„Dostawa osprzętu do generatora Emed-spectrum” 29 grudzień 2015
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...