WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack
Tytuł Opublikowano
47/PNP/SW/2018 „Dostawa wyrobów medycznych” 21 maj 2018
41/PNE/SW/2018 Dostawa sprzętu do badań i zabiegów endowaskularnych, prowadników, zestawu do interwencjiwewnątrznaczyniowej, sondy do ultrasonografii, cewników balonowych, implantów przeciwjaskrowych 17 maj 2018
43/PNP/SW/2018 „Dostawa: sprzętu jednorazowego do pracowni leków cytostatycznych; elektrod do neuromonitoringu; implantów” 16 maj 2018
38/PNE/SW/2018 Dostawa preparatów i sprzętu do prowadzenia Programu Żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych 14 maj 2018
40/PNP/SW/2018 „Dostawa wapna absorpcyjnego z indykatorem” 10 maj 2018
30/PNP/SW/2018/II „Dostawa i montaż bezobsługowego stanowiska wjazdowo – wyjazdowego na wysokości wjazdu na SOR” 09 maj 2018
34/PNE/SW/2018 „Dostawa materiału szewnego” 17 kwiecień 2018
35/PNE/SW/2018„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych; niebieskiego barwnika do barwienia torebki przedniej; barwnika stosowanego przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej; oleju silikonowego i dekaliny; tipów wielorazowych; noży mikrochirurgicznych ” 17 kwiecień 2018
36/PNE/SW/2018 „Dostawa implantów” 17 kwiecień 2018
28/PNP/SW/2018 Dostawa: Zestaw do znieczulenia splotów nerwowych, Osprzęt jednorazowy do generatora Valleylab, Osprzęt do generatora ultradźwiękowego GEN 04-Ethicon, Zestaw monitorujący PICCO – do monitorowania rzutu serca, Igły do biopsji prostaty, Pokr 16 kwiecień 2018
33/PNE/SW/2018 „Dostawa stentów, implantów,zestawów i akcesorii do leczenia wodogłowia” 04 kwiecień 2018
29/PNE/SW/2018 „Dostawa leków Mycophenolat. Mofetil, Cyklosporyna oraz leku do programu lekowego Infliximab ” 03 kwiecień 2018
30/PNP/SW/2018 „Dostawa i montaż bezobsługowego stanowiska wjazdowo – wyjazdowego na wysokości wjazdu na SOR” 26 marzec 2018
32/PNS/SW/2018 „Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” 23 marzec 2018
31/PNP/SW/2018„Dostawa podtlenku azotu” 19 marzec 2018
27/PNE/SW/2018„Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej” 15 marzec 2018
26/PNE/SW/2018 Dostawa zestawu do interwencji wewnątrznaczyniowej w tętnicach szyjnych 08 marzec 2018
24/PNP/SW/2018 Dostawa: protez naczyniowych; prowadników; stentów samorozprężalnych; klipsów naczyniowych; elektrod do neuromonitoringu; płytek do wewnętrznej stabilizacji przegrody nosa; folii chirurgicznej; oprzyrządowania do wideoureterorenskopu kompat 06 marzec 2018
22/PNP/SW/2018 „Zakup ratalny samochodu typu VAN lub IZOTERMA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” 05 marzec 2018
21/PNE/SW/2018 „Dostawa angiografu” 01 marzec 2018
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...