WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack
Tytuł Opublikowano
126/PNP/SW/2013 Dostawa protez ocznych, płynu irygacyjnego, oleju i dekaliny z podziałem na zadania 12 listopad 2013
Zakup dodatkowych akcesoriów w ramach doposażenia medycznych sufitowo-mostowych systemów kolumn zasilających typu IS500OP TRILUX 12 listopad 2013
„Dostawa stentów”; „Dostawa cewników prowadzących"; „Dostawa protez prostych dróg żółciowych" 12 listopad 2013
Dostawa sprzętów medycznych jedno i wielorazowego użytku 12 listopad 2013
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu 08 listopad 2013
Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa 04 listopad 2013
Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykamiz wyposażeniem i oprogramowaniem 26 październik 2013
113/PNP/SW/2013 Dostawa osprzętu do generatora typu Valleylab 23 październik 2013
83.2/PNP/SW/2013 Świadczenie usług w zakresie przeglądów sprzętu medycznego z podziałem na zadania 21 październik 2013
58.4/PNP/SW/2013 Dostawa narzędzi medycznych z podziałem na zadania 17 październik 2013
Dostawa leków - Actilyse 16 październik 2013
120/PNP/SW/2013 Dostawa klipsów naczyniowych 15 październik 2013
119/PNP/SW/2013 Dostawa rurek tracheotomijnych oraz pętli migdałowych z podziałem na zadania 15 październik 2013
Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania w WSS5 w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne – zakup i wdrożenie systemu usprawniającego obieg pacjenta w WSS5 - system "kolejkowy" 11 październik 2013
Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – zakup wyposażenia meblowego do pomieszczeń kondygnacja IV do X 10 październik 2013
Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatu i podłączeniem do sieci informatycznej 10 październik 2013
Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych 10 październik 2013
Dostawa implantów i endoprotez 09 październik 2013
Dostawa leków i hemostatyków 04 październik 2013
Dostawa osprzętu do diatermii typu Erbe 02 październik 2013
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...