WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack
Tytuł Opublikowano
Dostawa osprzętu do diatermii typu Erbe 02 październik 2013
Dostawa protez naczyniowych z podziałem na zadania 01 październik 2013
Dostawa piezotomu wraz z końcówkami chirurgicznymi III 27 wrzesień 2013
Lokalna sieć komputerowa 26 wrzesień 2013
Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykami z wyposażeniem i oprogramowaniem 13 wrzesień 2013
Dostawa sprzętu do badań i zabiegów endowaskularnych 13 wrzesień 2013
Dostawa leków 11 wrzesień 2013
Implanty do stabilizacji kręgosłupa 06 wrzesień 2013
Dostawa leków do programu lekowego:część nr 1 – Etanercept; część nr 2 – Adalimumab; część nr 3 - Rituximab” 05 wrzesień 2013
Dostawa piezotomu wraz z końcówkami chirurgicznymi 05 wrzesień 2013
Dostawa sprzętu do badań i zabiegów endoskopwych, jedno i wielorazowego użytku 29 sierpień 2013
Dostawa narzędzi medycznych z podziałem na zadania 22 sierpień 2013
Świadczenie usług w zakresie przeglądów sprzętu medycznego z podziałem na zadania 20 sierpień 2013
Dostawa piezotomu wraz z końcówkami chirurgicznymi 20 sierpień 2013
Dostawa stymulatorów 19 sierpień 2013
Dostawa implantów i ednoprotez oraz płyt tytanowych i śrub do zabiegów osteosyntezy kości twarzoczaszki 16 sierpień 2013
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 20 000 000,00 złotych 14 sierpień 2013
Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – dostawa mebli medycznych 14 sierpień 2013
Dostawa leków oraz sprzętu jednorazowego 09 sierpień 2013
Dostawa sprzętu do badań i zabiegów endoskopwych, jedno i wielorazowego użytku 09 sierpień 2013
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...