AKTUALNE ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW I PRZEKAZYWANIA RZECZY OSOBISTYCH

Żona odwiedza mąża w szpitalu - zdjęcie poglądowe

Uprzejmie informujemy, że zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów w naszym Szpitalu.
Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują następujące zasady odwiedzin i przekazywania pacjentom przedmiotów osobistych:

 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się, aby Pacjenci chodzący przyjmowali odwiedzających poza Oddziałem na terenie Szpitala w miejscach do tego wyznaczonych, po wcześniejszym uprzedzeniu Personelu Pielęgniarskiego
  o wyjściu z Oddziału.
 2. Umożliwia się odwiedziny Pacjentów leżących, za wcześniejszą zgodą Kierownika/Ordynatora Oddziału, a w przypadku jego nieobecności lekarza dyżurnego danego oddziału.
 3. Jednoczasowo odwiedziny pacjentów umożliwia się 1 osobie, a w szczególnych sytuacjach - 2 osoby.
 4. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 5. Przed wejściem na Oddział oraz po wyjściu z Oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Dozowniki do dezynfekcji są dostępne są przed każdym wejściem na Oddział.
 6. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 7. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel medyczny Oddziału odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 8. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności Pacjentów z obniżoną odpornością – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, w przypadku wizyt pożegnalnych u Pacjentów.
 9. W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin Pacjenta przebywającego na oddziale szpitalnym przez jego bliskich (np. ze względu na ograniczenia epidemiczne wprowadzone w podmiocie leczniczym lub inne powody leżące po stronie osoby odwiedzającej lub odwiedzanego Pacjenta), kierownictwo i Personel medyczny oddziałów szpitalnych powinno, w miarę możliwości, umożliwić Pacjentowi podtrzymanie bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub Internetu.
 10. Pacjenta w oddziale odwiedzać mogą osoby pełnoletnie i upoważnione przez Pacjenta. Natomiast możliwość, co do odwiedzającego niepełnoletniego, zostaje do decyzji Kierownika/Ordynatora Oddziału, a w przypadku jego nieobecności lekarza dyżurnego.


Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do wymienionych powyżej zaleceń.