Projekty

Projekty - Polska
Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"

Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.

Dofinansowanie: 1.667.305,68 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 1.667.305,68 zł brutto

Data podpisania umowy: 11.2023 r.


Projekty - Polska
Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"

Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.

Dofinansowanie: 71.010,00 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 71.010,00 zł brutto

Data podpisania umowy: 11.2023 r.


Projekty - Polska
Dofinansowano ze środków Funduszu Medycznego

Nazwa zadania: Zakup innowacyjnych urządzeń robotycznych do rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Dofinansowanie: 500 000,00 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 500 000,00 zł brutto

Data podpisania umowy: październik 2023 r.


Projekty - Polska
Nazwa programu: "Narodowa Strategia Onkologiczna" na lata 2020-2030

Nazwa zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii na lata 2023-2024

Dofinansowanie: 934 602,28zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 934 602,28zł brutto

Data podpisania umowy: maj 2023


Projekty - Polska
Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowy Program Transplantacyjny"

Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Dofinansowanie: 499 932,00 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 499 932,00 zł brutto

Data podpisania umowy: sierpień 2023 r.

Oś priorytetowa
II Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Tytuł projektu: Rozwój systemów informatycznych w celu poprawy jakości i dostępności usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Wydatki kwalifikowane: 4 891 045,80 PLN

Dofinansowanie: 4 157 388,93 PLN

Okres realizacji projektu: 05.01.2023 – 30.06.2023

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie poprzez wdrożenie i uruchomienie siedmiu e- usług świadczonych on - line w tym jednej usługi teleinformatycznej. W zakresie projektu został również przewidziany zakup sprzętu informatycznego umożliwiający dokonanie prawidłowego wdrożenia e- usług. Beneficjentami e - usług świadczonych w ramach przedsięwzięcia będą przede wszystkim pacjenci diagnozowani i będący w procesie leczenia w placówce, jak również personel medyczny.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Program wieloletni na lata 2011-2022 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną"

Kwota: 581 552,20 zł bruttoDofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowa Strategia Onkologiczna"

Nazwa zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"

Kwota: 399 366,50 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 1 676 874,40 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 2 460 000,00 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 128 401,85 zł bruttoFinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Modernizacja, przebudowa, rozbudowa i prace remontowo-budowlane instalacji tlenowej oraz sprężonego powietrza w zakresie zbiornika z tlenem, rozprężalni i maszynowni sprężonego powietrza w związku z COVID-19"

Kwota: 1 240 261,00 zł bruttoProjekty - Polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Narodowa Strategia Onkologiczna

w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca w 2021 r.”

Dofinansowanie: 1 059 033,11 zł

Całkowita wartość: 1 059 033,11 zł

 

Cel zadania: zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do diagnostyki i leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
Projekty - Polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

w zakresie zadania „zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Dofinansowanie: 952 474,78 zł

Całkowita wartość: 952 474,78 zł

 

Cel zadania: zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia

 

Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.

 

Wydatki kwalifikowane: 10 783 116,65 PLN

 

Dofinansowanie: 10 243 960,82 PLN

 

Okres realizacji projektu: 22.04.2020 – 30.09.2021

 

Cel projektu: Rozszerzenie zakresu jak również podniesienie jakości świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu usług medycznych i diagnostyki pacjentów z koronawirusem SARS CoV-2 co będzie możliwe poprzez dokonanie zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych, ambulansu, sprzętu komputerowego oraz urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.

 

 


 

Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

 

Tytuł projektu: eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

 

Wydatki kwalifikowane: 13 292 434,96 PLN

 

Dofinansowanie: 11 298 569,72 PLN

 

Okres realizacji projektu: 06.03.2020 – 30.12.2022

 

Cel projektu: Utworzenie unikalnej w skali kraju platformy „eCareMed” w ramach której zostanie opracowane i uruchomione wiele e - usług dostępnych dla zarówno pacjentów diagnozowanych i leczonych w placówce, jak i personelu medycznego szpitala. Realizacja projektu będzie miała także swoje pozytywne przełożenie na skrócenie czasu dostępu do dokumentacji medycznej, co z kolei jest działaniem popularyzowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.