Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny

PIĘTRO 4

Kierownik / Sekretariat  32 368 25 51
Dyżurka lekarska  32 368 26 57
 32 368 26 53
 32 368 25 53
Pielęgniarka Oddziałowa – Ana Wydmańska  32 368 25 52
Dyżurka pielęgniarska  32 368 25 55 (Odc.I)
 32 368 26 55 (Odc. II)

PIOTR ŁADZIŃSKI

prof. Piotr Łaziński - Kierownik - Kliniczny Oddział Neurochirurgii

KIEROWNIK ODDZIAŁU

prof. dr hab. n. med.

Profil leczenia

 • kompleksowe leczenie schorzeń nowotworowych wewnątrzczaszkowych i kręgosłupa, chorób naczyniowych mózgu oraz rdzenia kręgowego, urazów czaszkowo-mózgowych i nerwów obwodowych, a także operacyjne leczenie schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa;
 • zabiegi neurochirurgii czynnościowej oraz zabiegi w zakresie neuroradiologii
  interwencyjnej.

ANNA WYDMAŃSKA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział zapewnia m.in.

 • leczenie chorób nowotworowych (guzy półkul mózgu i móżdżku, guzy pnia mózgu, guzy układu komorowego, guzy szyszynki, guzy podstawy czaszki, guzy kanału kręgowego, guzy kręgosłupa, biopsje stereotaktyczne);
 • leczenie chorób naczyniowych (tętniaki naczyń mózgowych, naczyniaki wewnątrzczaszkowe, przetoki tętniczo-żylne);
 • zabiegi wewnątrznaczyniowe (coilling tętniaków, embolizacja naczyniaków, embolizacja guzów wewnątrzczaszkowych);
 • leczenie wodogłowia wewnętrznego;
 • leczenie urazów czaszkowo-mózgowych i nerwów obwodowych;
 • leczenie chorób cieśni (dyskopatie w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa; małoinwazyjne, przezskórne zabiegi kręgosłupowe; leczenie z wykorzystaniem implantów kręgosłupowych; leczenie cieśni nadgarstka);
 • leczenie schorzeń czynnościowych (leczenie choroby Parkinsona z zastosowaniem stymulatorów, leczenie przewlekłego bólu z zastosowaniem stymulatorów).

Diagnostyka

 • Oddział Neurochirurgii współpracuje z tutejszym Publicznym i Niepublicznym Zakładem Radiodiagnostyki, mając do dyspozycji 2 aparaty MR, 2 aparaty TK z możliwością badań naczyniowych angio – TK, 1 aparat do cyfrowej angiografii subtrakcyjnej do badań i leczenia chorób naczyniowych;
 • ponadto Oddział współpracuje z Zakładem Radiodiagnostyki Instytutu Onkologii w Gliwicach, gdzie wykonuje się badania takie jak PWI, DWI, spektro-MR, oraz mapowanie obszarów elokwentnych czy też dróg nerwowych przy wykorzystaniu DTI i fMRI.

O Oddziale

Oddział jako nieliczny w kraju przeprowadza zabiegi operacyjne pnia mózgu i głębokich struktur mózgu z wykorzystaniem tzw. neuronawigacji czynnościowej opartej o badania fMRI i traktografii DTI oraz możliwością mapowania struktur mózgu z zastosowaniem pełnoprofilowego monitorowania neurofizjologicznego. Jednym z podstawowych profili działalności Oddziału są guzy nowotworowe podstawy czaszki.

Do dyspozycji Oddziału pozostają trzy sale operacyjne, wyposażone w mikroskopy operacyjne, system neuronawigacji, ssaki ultradźwiękowe, system pełnego neuromonitorowania, wiertarki szybkoobrotowe oraz bogate instrumentarium.