Staże kierunkowe

Lekarze ubiegający się o realizację stażu kierunkowego/cząstkowego w ramach odbywanej specjalizacji w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zobowiązani są do złożenia na 14 dni przed rozpoczęciem stażu wniosku (zał. nr 1) zawierającego zgodę Ordynatora/Kierownika oddziału. Niniejszy wniosek wraz ze stosownym porozumieniem pomiędzy Szpitalem a jednostką kierującą (zał. nr 2) należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora Szpitala.

  • Wzór wniosku na realizację stażu kierunkowego/cząstkowego do specjalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przez lekarza zatrudnionego w innej jednostce (zał. nr 1)
  • Wzór porozumienia (zał. nr 2)

Diagności laboratoryjni ubiegający się o realizację stażu kierunkowego w ramach odbywanej specjalizacji w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zobowiązani są do złożenia na 14 dni przed rozpoczęciem stażu wniosku stanowiącego załącznik nr 4, zawierającego zgodę Kierownika Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Niniejszy wniosek wraz ze stosownym porozumieniem stanowiącym załącznik nr 5 pomiędzy Szpitalem a jednostką kierującą   w Sekretariacie Dyrektora Szpitala.

 

  • Wzór wniosku na realizację stażu kierunkowego do specjalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przez diagnostę laboratoryjnego zatrudnionego w innej jednostce
  • Wzór porozumienia

UWAGA: Wszelkie zmiany, bądź rezygnacje ze stażu należy niezwłocznie zgłaszać do Działu Kadr tel. 32/368 23 39.

Lekarze odbywający staż kierunkowy w naszej jednostce proszeni są o zgłoszenie się w pierwszym dniu stażu do Służby BHP.


Stażyści podyplomowi ubiegający się o realizację stażu personalizowanego w ramach odbywanego stażu podyplomowego w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zobowiązani są do złożenia na 14 dni przed rozpoczęciem stażu pisemnej zgody Ordynatora/Kierownika oddziału wraz z umowami.

Załączniki
Umowa lekarz staż kierunkowy.pdf [PDF 659,9kB]
Umowa staż personalizowany z jednostki zewnętrznej.docx [DOCX 18,6kB]
Wniosek-zał.-nr-1.pdf [PDF 41,5kB]
Wniosek na staż kierunkowy dla diagnosty laboratyoryjnego Załącznik nr 4.pdf [PDF 85,5kB]
Umowa-diagnosta-laboratoryjny-Załącznik-nr-5.pdf [PDF 645,0kB]