Kontakt


Izba Przyjęć 32 368 22 67
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Zespołami Wyjazdowymi 32 368 21 65
32 368 21 66
mgr Krzysztof Kowalik Dyrektor 32 368 27 01
dr n. med. Dawid Szkudłapski Dyrektor ds. Medycznych 32 368 21 01
mgr Agnieszka Kozak Dyrektor ds. Ekonomicznych 32 368 24 64
mgr Marta Kwiatkowska Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych 32 368 24 64
mgr Renata Sędzielewska p.o. Naczelna Pielęgniarka 32 368 23 06
Kierownik Poradni Specjalistycznych 32 368 27 79
Poradnia Chirurgii Naczyń z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 30
Poradnia Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368 24 41
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 32
Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 04
Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) 32 368 27 70
Poradnia Gastroenterologiczna 32 368 27 70
Poradnia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit 32 368 27 70
Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca 32 368 27 32
Poradnia Nefrologiczna 32 368 27 70
Poradnia Neurochirurgiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 30
Poradnia Neurologiczna 32 368 27 32
Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 24 05
Poradnia Onkologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 31
Poradnia Otolaryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 04
Poradnia Proktologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 51
Poradnia Pulmonologiczna 32 368 27 70
Poradnia Rehabilitacji Medycznej 32 368 27 82
Poradnia Reumatologiczna 32 368 27 70
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna z Gabinetem Zabiegowym i Gipsownią 32 368 27 31
Poradnia Urologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368 27 70
Poradnia Żywieniowa 32 368 22 93
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego 32 368 22 80
Kierownik Poradni - Małgorzata Goryl 32 368 27 79
mpuchala@wss5.pl
Zastępca kierownika - Anna Kaczmarczyk akorczak@wss5.pl
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii anestezjologia@wss5.pl 32 368 20 26,
32 368 23 41
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej ortopedia@wss5.pl 32 368 25 31,
32 368 25 34
Oddział Chirurgii Naczyń chir.naczyn@wss5.pl 32 368 25 81
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych chir.ogolna@wss5.pl 32 368 21 41
Oddział Chirurgii Plastycznej chir.plastyczna@wss5.pl 32 368 25 21
Oddział Chorób Wewnętrznych wewnetrzny@wss5.pl 32 368 26 01
Odział Diabetologii i Chorób Metabolicznych z Pododdziałem Stopy Cukrzycowej diabetologia@wss5.pl 32 368 26 61
Oddział Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit gastrologia@wss5.pl 32 368 26 03
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej chir.szczek@wss5.pl 32 368 26 71
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej otolaryngologia@wss5.pl 32 368 26 71
Oddział Nefrologii nefrologia@wss5.pl 32 368 25 91
Oddział Neurologii neurologia@wss5.pl 32 368 20 51
Oddział Udarowy neurologia@wss5.pl 32 368 20 51
Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny neurochirurgia@wss5.pl 32 368 25 51
Oddział Okulistyczny z Zespołem Zabiegowym, Pododdziałem Chirurgii Refrakcyjnej okulistyka@wss5.pl 32 368 25 71
Oddział Okulistyki Dziecięcej okulistyka@wss5.pl 32 368 25 71
Oddział Rehabilitacji Medycznej rehabilitacja@wss5.pl 32 368 25 01
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej rehabilitacja@wss5.pl 32 368 25 01
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej urologia@wss5.pl 32 368 25 11
Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy pulmonologia@wss5.pl 32 368 21 81
Oddział Kardiologii Ogólnej / Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej kardiologia@wss5.pl 32 368 20 61
Oddział Reumatologii reumatologia@wss5.pl 32 368 26 91
Szpitalny Oddział Ratunkowy sekr.sor@wss5.pl 32 368 21 61
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii onkologia@wss5.pl 32 368 21 19
Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć toksykologia@wss5.pl 32 368 22 10
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej kardiologia-rehab@wss5.pl 32 368 20 81
Służba BHP 32 368 24 54
Dział Kadr - Kierownik
Sekcja Osobowa i Zatrudnienia
Sekcja Staży Lekarskich
Sekcja Praktyk
Sekcja Umów Cywilnoprawnych
kadry@wss5.pl
rekrutacja@wss5.pl
32 368 24 48
32 368 27 12, 32 368 27 38
32 368 23 39
32 368 23 09
32 368 21 57
Dział Rozliczeń, Kontraktowania i Statystyki Medycznej kontraktowanie@wss5.pl 32 368 22 66
32 368 24 37
Dział Organizacji i Zarządzania Jakością doz@wss5.pl 32 368 20 11
Inspektor Ochrony Danych - Bartłomiej Czauderna
Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Katarzyna Kozicka
iod@wss5.pl  
Dział Finansowo- Księgowy
Sekcja Płac
ksiegowosc@wss5.pl
place@wss5.pl
32 368 25 67
32 368 24 46
32 368 24 44
Dział Techniczny techniczny@wss5.pl 32 368 24 91
Kancelaria Szpitala kancelaria@wss5.pl 32 368 24 45
Dział Zaopatrzenia i Nadzoru nad Aparaturą Medyczną logistyka@wss5.pl 32 368 22 13
Sekcja Kosztów i Controllingu ekonomiczny@wss5.pl 32 368 23 02
Sekcja Inwentaryzacji 32 368 23 03
Dział Administracyjno - Gospodarczy 32 368 24 91
Dział Zarządzania Systemami IT informatyka@wss5.pl 32 368 27 93
32 368 27 92
Dział Zamówień Publicznych zam.publ@wss5.pl 32 368 20 12
32 368 24 28
Dział Audytu, Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej 32 368 24 73
32 368 24 74
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Sekretariat 32 368 23 81
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Rejestracja 32 368 22 80
Zakład Diagnostyki Obrazowej Rejestracja 32 368 24 10
Zakład Rehabilitacji Rejestracja 32 368 27 82
Prosektorium Technik sekcyjny 32 368 22 52

Kontakt dla mediów:

Tomasz Świerkot

e-mail: tswierkot@wss5.pl
telefon: 32 368 20 11


Dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr. 5 w Sosnowcu.Dogodny dojazd zapewni zarówno samochód, jak i środki komunikacji miejskiej.

Autobusem:
Z Katowic autobusem linii 805.
Z Sosnowca autobusami linii 26, 299, 926 oraz 150.
Z Czeladzi autobusem linii 235.
Z Będzina autobusem linii 616.
Z Dąbrowy Górniczej autobusem linii 603 oraz 606.
Z Jaworzna autobusem linii S.