KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu powołano koordynatorów ds. dostępności:

 

Koordynatorzy ds. dostępności realizują następujące zadania:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szpital;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności do świadczeń osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Szpitala, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. realizowanie innych obowiązków określonych przepisami.