Projekty inne

projekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"

Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.

Dofinansowanie: 1.667.305,68 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 1.667.305,68 zł brutto

Data podpisania umowy: 11.2023 r.projekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"

Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.

Dofinansowanie: 71.010,00 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 71.010,00 zł brutto

Data podpisania umowy: 11.2023 r.projekty polska

Dofinansowano ze środków Funduszu Medycznego

Nazwa zadania: Zakup innowacyjnych urządzeń robotycznych do rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Dofinansowanie: 500 000,00 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 500 000,00 zł brutto

Data podpisania umowy: październik 2023 r.projekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowa Strategia Onkologiczna" na lata 2020-2030

Nazwa zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii na lata 2023-2024

Dofinansowanie: 934 602,28zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 934 602,28zł brutto

Data podpisania umowy: maj 2023projekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowy Program Transplantacyjny"

Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Dofinansowanie: 499 932,00 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji: 499 932,00 zł brutto

Data podpisania umowy: sierpień 2023 r.Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Program wieloletni na lata 2011-2022 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną"

Kwota: 581 552,20 zł bruttoDofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowa Strategia Onkologiczna"

Nazwa zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"

Kwota: 399 366,50 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 1 676 874,40 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 2 460 000,00 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 128 401,85 zł bruttoFinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Modernizacja, przebudowa, rozbudowa i prace remontowo-budowlane instalacji tlenowej oraz sprężonego powietrza w zakresie zbiornika z tlenem, rozprężalni i maszynowni sprężonego powietrza w związku z COVID-19"

Kwota: 1 240 261,00 zł bruttoprojekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn.: "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca w 2021 r."

Dofinansowanie: 1 059 033,11 zł

Całkowita wartość: 1 059 033,11 zł

Cel zadania: zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do diagnostyki i leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.projekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania "zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019"

Dofinansowanie: 952 474,78 zł

Całkowita wartość: 952 474,78 zł

Cel zadania: zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Program wieloletni na lata 2011-2022 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną"

Kwota: 581 552,20 zł bruttoDofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: "Narodowa Strategia Onkologiczna"

Nazwa zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"

Kwota: 399 366,50 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 1 676 874,40 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 2 460 000,00 zł bruttoSfinansowano ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Kwota: 128 401,85 zł bruttoFinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Modernizacja, przebudowa, rozbudowa i prace remontowo-budowlane instalacji tlenowej oraz sprężonego powietrza w zakresie zbiornika z tlenem, rozprężalni i maszynowni sprężonego powietrza w związku z COVID-19"

Kwota: 1 240 261,00 zł bruttoprojekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca w 2021 r.”

Dofinansowanie: 1 059 033,11 zł

Całkowita wartość: 1 059 033,11 zł

Cel zadania: zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do diagnostyki i leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.projekty polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania „zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Dofinansowanie: 952 474,78 zł

Całkowita wartość: 952 474,78 zł

Cel zadania: zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.