Termomodernizacja

Pierwszy etap projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację wraz z montażem kolektorów słonecznych w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (…)” został zrealizowany w latach 04.08.2008 – 28.10.2011.

Przez ten okres ocieplono 26 tysięcy metrów kwadratowych ścian, które w budynkach wysokich (blok łóżkowy, część górna bloku zabiegowego) obłożono 14 centymetrową warstwą wełny mineralnej i kompozytem aluminiowym „Reynobond”. Natomiast ściany budynków niskich kryje 11 centymetrowa warstwa styropianu i tynku cienkowarstwowego. Również wymieniono 2 700 okien, w czym sale pacjentów zlokalizowane w południowej części budynku są wyposażone w okna z szybami absorpcyjnymi, dzięki czemu upały nie będą tak dokuczliwe.

Modernizacja przed
Termomodernizacja po