Stacja Dializ

  • zajmuje się leczeniem zaawansowanych stadiów chorób nerek,
  • wykonuje hemodializy ze wskazań ostrych (zatrucia, zaburzenia elektrolitowe, ostra niewydolność nerek) oraz planowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
  • dysponuje 11 stanowiskami, wyposażonymi w nowoczesne aparaty do hemodializy; zabiegi prowadzone są wyłącznie przy użyciu materiałów jednorazowego użytku.
(32) 368-22-77
Stacja Dializ