konferencja Polskiego Towarzystwa Dietetyki - „Choroby Zapalne Jelit”

 Zdjęcie
„Choroby Zapalne Jelit” - konferencję o takim haśle zorganizowało Polskie Towarzystwo Dietetyki - oddział woj. śląskiego wraz z Panią mgr Marzeną Gazdą - Główną Dietetyk WSS5.

Wydarzenie prowadziła dr n.med. Beata Całyniuk - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Podczas konferencji prelegenci poruszali tematy:
„Zespół Jelita Drażliwego (IBS)” - prowadzący: lek. med. Stanisław Surma, Oddział Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit WSS5.
„Nieswoiste Zapalenie Jelita (IBD)” - prowadzący: dr n. med. Bartosz Kabała Oddział Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit WSS5.
„SIBO (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego) – objawy, leczenie, przyczyny” – dr n. med. Dawid Szkudłapski, Kierownik Oddziału Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit WSS5.
„Rola czynników żywieniowych w leczeniu pacjentów ze stanami zapalnymi jelit” – dr Karolina Górnik-Horn, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Ponadto prelegenci poruszali tematy stosowania probiotyków oraz postępowania dietetycznego u pacjentów zmagających się z chorobami zapalnymi jelit – mgr Monika Brodzińska,mgr Elżbieta Szafraniec, mgr Mariola Grymel, mgr Zofia Rompalska, mgr Klara Głaz.
Dziękujemy prelegentom i uczestnikom za merytoryczny wkład w dzisiejsze wydarzenie, rozmowy oraz dzielenie się cenną wiedzą!
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie